onsdag den 5. december 2012

Paria-konservatisme #1: Hvorfor? (Introduktion 1/2)


Hvorfor?Godt nok synes spørgsmålet mest potent og patetisk om det får lov at stå alene - og dog må det være rimeligt at bede om en nærmere forklaring: Hvorfor hvad? Og som hidtil eneste såvel læser- som forfatter af nærværende blog er det mit udsøgte privilegium at kunne besvare begge spørgsmål til fuld tilfredshed for den nysgerrigt spørgende.

Så hvorfor hvorfor?

Jo, hvorfor? alene er et sådan overstrømmende udbrud: Om man som en anden Job kryber i møddingen, skraber sine bylder med et potteskår og skriger i afmagt over sin uforskyldte ulykke; eller om man i et taknemlighedens øjeblik vender blikket mod himlen og uhørligt hvisker det nævnte ord, ligesom ude af stand til at fatte sin egen lykke; eller måske om man hængende på et kors i kombinationen af de to førnævnte udbryder et 'Eli, Eli! Lemá sabaktáni?' (som man jo gør); da er hvorfor? alene et passende udbrud og spørgsmål.

Javel. Men hvorfor blog? Og hvorfor netop denne blog? Hvorfor Paria-konservatisme?

Se nu bliver spørgsmålet mere konkret - og således også svaret. Og nu hvor spørgsmålet falder i tre går det svaret ligeså. 'Som fader, som søn' som man siger. Ser du:

'Blog' betyder en art offentlig dagbog. En kombination af 'det har jeg lavet' og 'det mener jeg' - eventuelt med en undertone af 'det her står jeg for' (som regel de mere interessante af slagsen).

Netop denne blog er et resultat af to ting: For det første at jeg altid har set et vist potentiale i formatet, der er velegnet til formidling af propaganda og andet smitsomt tankegods. For det andet fordi at der findes en syndflod af dårlige-, anale-, analfabetistiske-, idiotiske- og aldeles utankevækkende udgydelser i den ganske 'blog-o-sfære'. Og i stedet for at brokke sig over dette, er det nu engang mere konstruktivt selv at udarbejde et alternativ, som måske endog kan være til glæde for andre, der måtte føle en snert af, hvad jeg selv føler.

Hvilket leder til tredje led af spørgsmålet, nemlig hvorfor dette navn? Hvorfor Paria-konservatisme?

Det korte og nemme svar er, at navnet Paria-konservatisme er det varemærke, som jeg har valgt at give min egen verdensanskuelse. Men dette navn kommer naturligvis med en historie - en historie som kan forklares ved at kigge nærmere på navnets to ingredienser - paria og konservatisme.

-En paria er et udskud eller en kasteløs. Én der står bestandigt uden for 'Det gode selskab' i kraft af hvem han eller hun - men ikke hen - er, hvilke værdier han eller hun - men ikke hen - har, og hvad han eller hun - men ikke hen - tror på.

-Konservatismen er en politisk ideologi eller et livssyn -alt efter hvordan man nu vælger at anskue sagen. Den kredser om én simpel idé, nemlig at vi som samfund og individer altid bør forandre for at bevare. Dvs. at alt forandring - i tænkning, i kunst, i forvaltning af statens magt - skal ske med det formål, at tjene hvad der i en grundlæggende forstand er der i forvejen.Herved står konservatismen i modsætning til enhver progressivisme. Progressivismen er den diametralt modsatte overbevisning: At alt gammelt, tidligere, eller bestående kun er nyttigt såfremt det tjener noget nyt.Paria-konservatisme er en anerkendelse af, at alle ægte konservative idéer, værdier og overbevisninger er forsvundet fra vores måde at tænke om os selv som samfund. Dette afspejler sig fuldstændigt i den politiske, kulturelle og personlige mainstream - 'Det gode selskab' som en paria per definition er udelukket fra.

'Det gode selskab' er nemlig gennemført progressivistisk - og progressivismen er i sagens natur:

-en skæbne værre end en lang og smertefuld død: For døden implicerer trods alt at pinen ender på et tidspunkt, mens progressivismen derimod trækker lidelsen evigt ud.

-en patologisk blindhed overfor hvornår nok er nok: For progressivismen består i den bestandige skabelse af nye problemer for samfundet og dets brogere - for herefter at skyde skylden for de umiddelbare- og fuldstændig åbenlyse følgevirkninger af selvsamme problemer over på, at samfundet og dets borgere endnu ikke er progressive nok.

-altså en mentalitet der bør udryddes med alle midler: For progressivismen er en gennemført destruktiv og parasitisk ideologi, hvis eneste berettigelse er den onanistisk glæde ved at ødelægge alt hvad der er velfungerende, smukt, sandt og retfærdigt her i verden.

Ligesom vi ikke tøver med at gribe til morderiske metoder, når horderne af dræbersnegle skal udryddes fra de danske køkkenhaver, bør vi heller ikke tøve med at gribe efter baseballbattet, når vi får øje på en progressivist.Den klassiske konservative tankegang forudsætter at en stat altid - et eller andet sted - bygger på noget, som i bund og grund er værd at bevare. Paria-konservatismen er omvendt en anerkendelse af, at dette ikke længere er tilfældet. Vi lever nemlig i en gennemført progressivistisk tid, uden følelse- eller forståelse for at fortiden overhovedet kan rumme noget, som ikke findes i en forbedret, mere brugervenlig og human udgave i dag. En idé om at fortiden overhovedet kan besidde en værdi betragtes derfor som latterlig og absurd. Alt hvad samfundet og dets borgere kunne tænkes at være utilfredse med, anskues derfor i udgangspunktet som et produkt af fortiden og af dennes håbløse mangel på progressivisme.

Kun de fortidige begivenheder, som i den ene eller anden forstand kan udlægges progressivistisk - altså som tiltag i retning af at udslette en herskende orden, som per definition må være af det onde - kan overhovedet komme på tale som mindeværdige og opmuntrende tendenser fra verden af i går. Også selvom mange af disse begivenheder sjældent anskues som egentligt værende progressive nok.

Herved overser man imidlertid ganske, at samfundet og dets borgere bliver stadig mere grundlæggende utilfredse - og samtidig skyder skylden for denne voksende utilfredshed på stadigt mere betydningsløse ting.

Paria-konservatismen repræsenterer et alternativ til enhver grundlæggende utilfredshed: Et alternativ til enhver progressivisme.

Paria-konservatismen er således et synspunkt for den sande moderne paria: Han eller hun -men ikke hen - der ikke er villig til at acceptere en skæbne som eksistentielt-, intellektuelt- og kreativt understimuleret, bare fordi 'alle de andre gør det'. Intet er nemlig så gammeldags, altså konservativt, altså dybt anti-progressivistisk som mening med tilværelsen.

Paria-konservatismen er derfor en komplet undsigelse af 'Det gode selskabs' og dets kedsommelige passivt-aggressive progressivisme, retfærdiggjort ved det stadigt mere åbenbare grunddogme om, at dette eller hint 'også er for dårligt'.

Paria-konservatismen er en undsigelse af alle idéer om, at tilværelsens mening er noget som vi hver især skaber, men derimod en anerkendelse af, at alt hvad der i sandhed gør livet meningsfuldt er noget, som væsentligt er der i forvejen.

Heri ligger det grundlæggende konservative: At bevare livets meningsfuldhed, selvom denne er forsvundet ud af samfundet og 'Det gode selskab'.

I 'Det gode selskab' betragtes enhver dybere mening nemlig som noget der ikke eksisterer i virkeligheden - altså at vi som mennesker er dømte til at lade som om. At vi kan gøre en mening ud af os selv, og vores egne ynkværdige gøremål.

I samfundet kommer dette håbløse projekt til udtryk som hhv. offerdyrkelse: At vi glemmer vores egen meningsløse eksistens ved at fokuserer på dem, der trods alt har det værre end os selv; eller som kollektivistisk narcisisme: At vi mener at alle institutioner i bund og grund bør tjene vores eget formål så vidt muligt. Altså at det eneste der binder os sammen, og giver livet mening er, at vi alle er narcisister, og bør anerkendes som sådan.

Paria-konservatismen er det modsatte: At modarbejde og nådesløst udrydde enhver progressivisme, hvor end denne er at finde - hvilket ikke så sjældent er i vores eget sind, vore egen tankegang, vores egen sjæl. At bekrige den fatalistiske svaghed, som i bund og grund er en konsekvens af ikke at vove troen på en meningsfuld eksistens.

Dette er således en blog for alle der er interesserede i, hvad jeg måtte mene at Paria-konservatismen implicerer, altså først og fremmest en blog for mig selv. Men du og andre er naturligvis også velkomne til at læse med.

Dem, der ikke er velkomne, ved hvem de er. Må de brænde i helvedet.

Med venlig hilsen
Jakob-Jeshurun

Ingen kommentarer:

Send en kommentar