tirsdag den 18. december 2012

Diverse #1: Og mine tømmermænd hamrede den gode tone an
Det er en udbredt fordom, at man, for at kunne tillade sig at skrive om ideologi, moral - ja, lad os bare kalde det visdom over en bred kam - skal være noget ved musikken. Man skal være vigtig, interessant, have udrettet noget og tusindvis af andre ting, før man overhovedet kan tillade sig den dårskab at mene, at éns personlige holdning på nogen måde skulle være interessant for andre at læse om. Men er denne fordom begrundet?

Åh ak og ve! Bliv mig fra livet med den slags. Jeg har tømmermænd. Vi kan tage den diskussion en anden dag.

Nej, i dag vil jeg ikke påvise hvor aldeles ubegrundet ovenstående fordom er. Læseren må da også selv være bekendt med adskillige personer, som på trods af deres uomtvistelige væren-ved-musikken alligevel kun præstere håbløst uinteressante, umådeligt irriterende og aldeles latterlige 'argumenter' for, hvorfor netop deres indfaldsvinkel til et bestemt emne er den rigtige. Jeg beder derfor læseren huske på et eksempel, som for vedkommende selv står som særligt irriterende og tager dette som tilstrækkelig bevis for min påstand. Bare fordi man er vigtig, betyder det ikke, at éns holdninger i sagens natur er kloge eller velunderbyggede. Den offentlige debat vrimler med idioter. Det tror jeg vi alle kan blive enige om.

Tag f.eks. det flommefede æggehoved Tøger Seidenfaden, som jo nu lykkeligvis er død af cancer. Han var vigtig, han var anerkendt, ja, men han var også en tåbe, og tillige umådeligt hæslig at se på. Han viede sit liv til forsvaret for den gode tone, og havde kun sin egen selvhøjtidelighed at bakke dette tvivlsomme livsprojekt op med. Nu har hans sjæl efter den obligatoriske rejse til dødsriget så taget bolig i Bo Lidegaard, som godt nok ikke er lige så grim, men til gengæld er uddannet historiker. Fra sit nye hylster forsvarer hele Danmarks Tøger således stadig den gode tone på præcis samme måde, og med præcis de samme tvivlsomme begrundelser, -og projektet er stadig lige latterligt. Lidegaard er også vigtig. Lidegaard er også selvhøjtidelig. Og Lidegaard vil heller ikke blive savnet, når han i en -forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid -drager til de evige jagtmarker.

Nå, der bevægede jeg mig vist ud af en tangent. Jeg beklager! Jeg ønsker jo ikke at spilde læserens værdifulde tid, for livet er så uendeligt kort. Tilbage på sporet: Visdom. Og fordommene imod den...

Men hvad er visdom? Åh, visdom er mange ting, og jeg kunne skrive fra nu af til evigheden, hvis jeg havde ambitioner om at præstere en uddybende forklaring og vende hver en viis sten. Det har jeg ikke. Jeg har som sagt tømmermænd. Det er altså mere overskueligt at snakke om, hvad visdom ikke er. Det passer min nuværende tilstand bedre.

Og hermed vender jeg igen blikket mod Tøger Seidenfaden og den gode tone, som jeg ellers ikke havde tænkt mig at skrive om. Men hvad pokker! Denne misklingende tangent kan måske bruges til noget alligevel. Den gode tone er jo et aldeles fremragende eksempel på, hvad visdom ikke er, så lad mig da bare uddybe denne åndelige fadæse yderligere, og sætte en fed streg under pointen, at tonen ikke er vigtig for den viise - og da slet ikke hvis den er "god".

Men før jeg kommer til sagen selv, må jeg heller give lidt kvalificeret baggrundsinformation om, hvad den gode tone faktisk er.Den gode tone er en luftig, uartikuleret fordom, der sælger sig selv som en aldeles fremragende idé. Denne idé er: Der findes ingen problemer i virkeligheden, hvis vi bare lader være med at tale om dem. Taler man faktisk om problemerne taler man jo ikke pænt!

Tillad mig at illustrere hvorledes den gode tone træder i kraft, ved at give et eksempel på et problem som der ikke blev snakket om i sin tid, af hensyn til førnævnte: Tøger Seidenfadens umådelige idioti og monstrøse grimhed, som i vid udstrækning blev oplevet af mange som forstyrrende, og derfor problematisk. Når manden tonede frem på TV, holdt foredrag eller andet, oplevede flertallet det beklagelige ikke at kunne fokusere på, hvad manden rent faktisk sagde, fordi hans iøjenfaldende hæslighed og aldeles tåbelige formuleringer var for distraherende.

Se, det var et problem. Og ikke kun for tilhørerne, men også for Tøger selv.

Tilhørerne oplevede problemet udefra: 'Manden taler og taler, men jeg kan simpelthen ikke fange nogen egentlig pointe. Den er der sikkert, pointen, det er jeg ikke i tvivl om. Denne Seidenfaden er jo både vigtig og anerkendt. Og alligevel vandrer min opmærksomhed ufrivilligt imod de uskønne fedme-folder i det blævrende ansigt. De har nærmest hypnotisk kraft! Det sker hver gang jeg prøver at lytte efter mandens ord! Jeg falder hen og kan virkelig ikke fokusere på hvad han egentlig siger. Forsøger jeg igen-igen at hanke op i mig selv, lukke øjnene og koncentrere mig om ordene alene, ja, da hænger jeg i stedet uhjælpeligt fast ved, at manden taler til mig som om jeg var idiot. Men han har jo ikke noget valg. Han bliver nødt til at tale til mig på den måde, når jeg nu ikke er disciplineret nok til at koncentrere mig!'

Tøger oplevede det selvsamme problem, omend indefra. Inde i det afdøde æggehoved rumsterede nemlig en enormt dårlig selvtillid, der udmøntede sig i en altædende tvivl om, hvorvidt andre overhovedet kunne udholde at være i samme lokale som ham. 'Er jeg for tåbelig? Er jeg for grim?' Denne tanke nagede Tøger hans ganske liv og gnavede i hans sind, som en alt for trang træsko gnaver af en hæl.

Se, det var et rigtigt problem.En tilsvarende rigtig løsning ville have været om en nådig sjæl havde sagt ham: 'Tøger! Du har brug for fire ting: En fedtsugning, en plastikoperation, 15-20 års psykoanalyse og en folkeskoleeksamen, så du i det mindste kan danne dig et basalt begreb om, at du ikke kan tillade dig at digte frit om, hvordan verden hænger sammen, og lade som om at din historie nødvendigvis er den rigtige, bare fordi at det er dig der fundet på den. Det er åndssvagt at tænke sådan - og du er ikke køn at se på.' Dette ville imidlertid være uhøfligt tale og måske kunne Seidenfaden være blevet såret, om nogen havde fortalt ham denne åbenlyse sandhed.

Her kommer idéen om den gode tone så belejligt ind: Den gode tone siger jo som bekendt, at man ikke kan tillade sig at sige noget uhøfligt eller sårende, selvom dette hypotetisk set skulle være sammenfaldende med sandheden. Menneskers følelser er nemlig uendeligt meget vigtigere end virkelige problemer (som jo måske bare er noget, som vi har fundet på i sidste ende...) og tilsvarende virkelige løsninger (som jo måske kunne være respektløse. De indebærer nemlig muligheden af, at vi alle kan tage fejl, og at det ind imellem er nødvendigt at se disse fejl i øjnene, selvom det er ubehageligt...)

Den gode tone ordner denne komplekse problemstilling i en fix håndvending. Er der udsigt til ubehagelige problemer, siger den gode tone nemlig: Det hele er måske bare noget, som vi forestiller os, og hvis andre siger til os, at det forholder sig anderledes end sådan, som vi gerne ville have det... hvis de antyder at vi måske burde ændre vores opførsel og tilpasse os virkeligheden... ja, så er det måske bare noget, som de forestiller sig. Og det er uhøfligt, sådan at skyde andre anstødelige holdninger i skoene, og tillige aldeles intolerant. De kunne nu godt tage at tale pænt... skulle det nu være så svært? Nej, hør - hvad er verden da ikke blevet til?

Med den gode tone på tungen kunne Tøger Seidenfaden således skyde sin egen snigende fornemmelse af utilstrækkelighed - sin ellers ekstremt påfaldende hæslighed og idioti - hen som noget, han ikke behøvede at tænke på, fordi det 'nok bare var ham selv'. Skulle nogen da vove at påtale den åbenlyse virkelighed over for ham, da kunne han altid svare tilbage: 'Det har du ingen absolutte beviser for. Dine holdninger kan godt problematiseres. Og hvad er der for øvrigt i vejen med at tale pænt til folk?!'

Den gode tone er altså en måde at problematisere alt, der opleves som ubehageligt, for derefter at dreje samtalen over på noget andet.Tøger Seidenfaden - ligesom Bo Lidegaard efter ham - fandt efterhånden ud af, at den gode tone kunne bruges i alle sammenhænge, hvor der var tale om problemer, som han ikke havde lyst til at anerkende som virkelige. Ikke kun personlige problemer. Nej, der var mange andre problemer, som han synes var ubehagelige at snakke om og tænke på. Mange, mange, mange problemer. Ikke bare hans tåbelige udseende og udsagn var et problem. Hele virkeligheden var faktisk et problem. Hvorfor det? Det havde Tøger mange forklaringer på, men i bund og grund var det fordi virkeligheden bestandigt syntes ham at bekræfte hans nagende mistanke om, at han måske virkelig var grim og tåbelig -og at han måske tog fejl, når han skød disse triste fakta hen med tanken 'det er nok bare mig'.

Tøger Seidenfaden havde et problem, og den gode tone var hans nødværge. Han fandt på begrundelser, og kunne snakke længe om den gode tones vigtighed, men lige lidt hjalp det. Tøger Seidenfaden var stadig tåbelig og grim, og han følte sig stadig som en idiot, dybt inderst inde, bag de tomme ord og det blævrende fedt.

At han havde denne nagende følelse - der i længden udviklede sig til den alvorlige patologiske tilstand, som læger i dag diagnosticere som Kronisk Forargelse - og at denne følelse fulgte ham overalt, var egentlig ikke så meget en konsekvens af, at virkeligheden er et ondt sted, eller at andre mennesker faktisk afskyede ham så meget, som han tænkte at de måske gjorde inderst inde. Nej, langt fra. Det var derimod fordi, at hans egen dybt rodfæstede følelse af utilstrækkelighed fulgte ham hvor end han gik, og således farvede hans oplevelse af virkeligheden selv i alle dens mangfoldige aspekter.

Se, det var ubehageligt -så lad os ikke snakke om det nu...

Således ser vi at den gode tone ikke er visdom. Nej, meget langt fra. Det er troen på at virkeligheden ikke eksistere i virkeligheden, og at alle problemer forsvinder af sig selv, hvis bare vi lader være med at tale om dem. Men som Tøger Seidenfaden også fandt ud af til sidst: Visse ting forsvinder ikke, bare fordi man prøver at lade være med at tale om- og tænke på dem. Man kan ikke undslippe cancer ved at undskylde til profeten Muhammeds (æret være Hans minde) påståede efterkommere for noget, som man egentlig ikke selv var skyld i.

Man er nemlig ikke undskyldt overfor Gud (eller hvad Tøger Seidenfaden nu kaldte det der...), bare fordi man af frygt for ubehagelige indsigter om virkelighedens faktiske forhold vælger at sige undskyld til nogle, der påstår at være efterkommer af Hans sidste sande profet - eller i hvert fald siger undskyld til deres advokat...

Nej, døden kommer til os alle, om vi anerkender den eller ej.

For hvad er den gode tone egentlig, om ikke en distraktion fra en ubehageligt presserende virkelighed... og minsandten om mine tømmermænd ikke er væk nu.

Med venlig hilsen
Jakob-Jeshurun
[Ikonoklast]

Ingen kommentarer:

Send en kommentar